Edytor Grafik
Edytor działa prawidłowo na przeglądarce Chrome.
Powinien także działać na przeglądarkach: Chromium, Opera, Safari, Vivaldi.
Edytor nie działa stabilnie na przeglądarce Firefox.