Regulamin Gry 2018-05-24

§ 1. Konta graczy

 • 1.1. Za nieprzepisowe działania wykonywane na koncie karane jest tylko to konto - jeżeli udostępniłeś komuś hasło i ktoś inny wykona niedozwolone działania na Twoim koncie nic to nie zmienia. Jeśli jednak ktoś się włamał na Twoje konto administracja dołoży starań aby naprawić wyrządzone szkody.
 • 1.2. Obraźliwe / wulgarne nazwy kont będą karane banem.
 • 1.3. Można posiadać kilka kont w grze zachowując warunki wyszczególnione poniżej.
 • 1.4. Zabronione jest przeprowadzanie transakcji pomiędzy kontami tego samego gracza po cenach znacznie różnych niż ceny rynkowe (tzw. przerzucanie pieniędzy z konta na konto celem wzmocnienia tego drugiego). Moderatorzy mają wgląd na wszystkie transakcje wykonane przez tego samego gracza na różnych kontach.
 • 1.5. Zakładanie nowych kont tylko po to, żeby wzmocnić swoje główne konto będzie karane banami na wszyzstkie konta gracza które brały udział w procederze. System powiązanych kont wykrywa wspólne konta na podstawie danych logowania. Jeżeli dawałeś swoje hasło innemu graczowi po to aby ten wykonał na nim jakieś czynności to system może zinterpretować wasze konta jako powiązane. W takim wypadku administracja zastrzega sobie prawo do nałożenia kary na konta w przypadku dokonywania podejrzanych transakcji między kontami. Odwołania od takich kar należy zgłaszać na forum w dziale odwołania od bana.
 • 1.6. Zakładanie wielu nowych kont ze swojego linku polecającego jest zabronione - jest to nabijanie sobie punktów zasług i osiągnięć, a zatem wzmacnianie głównego konta innymi, pobocznymi. Konta polecone mają służyć rozwojowi gry i temu żeby jak najwięcej osób zaprosić do rozgrywki. Masowe zakładanie kont sobie nawzajem z kolegami ze stowarzyszenia będzie traktowane tak samo jak gdyby zrobił to jeden gracz.
 • 1.7. Spamowanie na czacie informacją aby gracze rejestrowali się z Twojego konta polecającego jest zabronione. Polecony gracz to taki, który dowiedział się o grze od Ciebie i dzięki temu zarejestrował się i gra.
 • 1.8. Wszelkie wirtualne dobra i waluty w serwisie są własnością Hero Arena. Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji, usunięcia lub dodania wirtualnych dóbr lub walut, włączając w to dotacje, na dowolnym koncie, w dowolnym czasie jeżeli sytuacja będzie tego wymagała (aktualizacja serwisu, kara za nieprzestrzeganie regulaminu itp).
Taryfikator kar i banów za nadużycia w grze


§ 2. Push i Multikonta

 • 2.1. Definicja: słowo push oznacza wzmacnianie jednego konta kosztem drugiego. W ogólnym przypadku jest to przenoszenie z konta na konto (należących do tego samego gracza lub różnych graczy) Zeni, Punktów Zasług czy wartościowych Wojowników lub przedmiotów za cenę znacznie różniącą się od tej w sklepie czy też na targu.
 • 2.2. Karą za push jest zabranie z konta podwojonej wartości zpushowanej kwoty, zarówno z jednego jak i z drugiego. Jeśli nie będziesz już mieć tam tej gotówki - nie ma problemu, usuniemy z drużyny wojowników, tak aby nie zapomnieć na przyszłość o tym żeby nie oszukiwać. Dodatkowo do dużego pushu będzie ban na określony czas według taryfikatora.
 • 2.3. Multikonta w grze są dozwolone jednak tylko w przypadku kiedy nie wchodzą w żadną interakcję z kontem głównym. Każde wzmacnianie głównego konta poprzez konto poboczne będzie traktowane jako push (nie tylko kiedy ceny są zawyżone / zaniżone względem cen targu). Innymi słowy możesz grać więcej niż jednym kontem ale najbezpieczniej będzie jeżeli nie będzie pomiędzy nimi żadnych interakcji. Jako wzmacnianie głównego konta będzie traktowane zarówno wzmacnianie własnego konta, jak i konta znajomych z gry (np ze stowarzyszenia). Przykładowe sytuacje wykonane na multikoncie które mogą zostać potraktowane jako push:
  - skupowanie wojowników z konta głównego, na których nie ma popytu i którzy nie są potrzebni na danym multikoncie.
  - skupowanie przedmiotów z konta głównego, które nie są potrzebne (nie są używane, nie przynoszą wymiernych korzyści)
  - bardzo częste, wręcz regularne transakcje przedmiotów / wojowników z konta głównego na multikonto podczas gdy multikonto się nie rozwija i transakcje nie prowadzą do jego rozwoju.

  Jeszcze raz w skrócie: możesz mieć więcej niż jedno konto w grze, ale tylko wtedy kiedy grasz aby to konto rozwijać, a nie po to aby rozwijać główne konto kosztem pobocznego. Najbezpieczniej będzie jeżeli na Twoim multikoncie nie będzie żadnych transakcji z Twoim kontem głównym ani z członkami Twojego stowarzyszenia.

§ 3. Zachowanie

 • 3.1. Zabrania się obrażania innych graczy. Każdy obrażony gracz ma prawo domagać się bana dla obrażającego na czas 1 dnia (ban będzie obowiązywał zarówno w grze jak i na forum, jeżeli obrażający będzie kontynuował wypowiedzi z innego konta to ban na główne konto zostanie przedłużony a dodatkowe konta również zostaną zbanowane)
 • 3.2. Przekleństwa, linki które prowadzą do orydynarnych treści, materiały +18, obraźliwe materiały na temat innych graczy nie są mile widziane i w skrajnych przypadkach będą karane banami.
 • 3.3. Zabronione jest wrzucanie treści niezgodnych z polskim prawem w jakiejkolwiek formie w grze.
 • 3.4. Zabronione jest wymuszania czegoś od innych graczy przez zastraszanie i tym podobne.
 • 3.5. Zabronione jest podszywanie się pod administrację i moderatorów.
 • 3.6. Zabrania się spamowania (wrzucanie tej samej informacji wiele razy w krótkim odstępie czasu)
 • 3.6. Zabrania się proponowania kupna / sprzedaży kont w grze. Administracja również nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie procedery, jeśli zostaniesz w ten sposób oszukany jesteś sam sobie winien.
 • 3.7. Zabrania się reklamowania innych gier lub produktów przez rozsyłanie wiadomości w grze. Do tego są inne fora, lub hydepark u nas.
 • 3.8. Zabrania się celowego działania na szkodę gry, społeczności gry oraz deprymowania innych graczy poprzez podawanie nieprawdziwych informacji.

  Działanie na szkodę gry to między innymi:

  • Publiczne namawianie innych graczy do zaprzestania gry
  • Prowokowanie graczy do oczerniania gry / administracji / innych graczy
  • Oczernianie gry
  • Oczernianie twórców gry
  • Naginanie faktów i przedstawianie ich graczom jakoby była to wina gry / administracji
  • Rozpoczynanie publicznych dyskusji, w których głównym celem jest wyśmianie / oczernianie / obraza gracza lub funkcji gry a nie konstruktywna krytyka (jeżeli dyskusja ma służyć do omówienia danego problemu)
  • Spamowanie na czacie nieprawdziwymi informacjami typu (cyt.) "gra umiera", "gra jest nic nie warta", "nie ma wcale nowych graczy", "w to gra jakieś 15 osób". Częste powielanie takich kłamst sugeruje że gracz celowo powiela nieprawdę po to aby zniechęcić nowych graczy już na samym początku.
  • Ironiczne i obraźliwe posty odnoszące się do gry / administracji, które nic nie wnoszą do danego wątku, np wątek ze zgłoszonym błędem i nic nie wnosząca odpowiedź gracza, która zresztą dalece mija się z prawdą: (cyt.) "oj tam, oj tam. Kto by się przejmował takimi detalami xD", "Odpowiedź od administracji już za miesiąc!"
  • Zakładanie tematów, które zawierają nieprawdziwą informację na temat gry / administracji i powodują znaczące pogorszenie opinii graczy / nowych graczy, właśnie przez kłamstwa w nich zawarte.
  • Pisanie postów z kilku kont jako różne osoby po to aby poprzeć samego siebie w dyskusji, tym samym tworząc wrażenie, że taka jest "wola graczy"

  Wszystkie powyższe działania będą karane banami ponieważ skutecznie hamują rozwój gry i wpływają niekorzystnie na innych graczy, ich stosunek do gry, narastającą frustrację poprzez wielokrotnie powielaną nieprawdę.
  Działaniem na szkodę gry nie jest:

  • Konstruktywna krytyka pozbawiona obelg, wyzwisk napisana w neutralnym tonie z wyszczególnionymi argumentami przemawiającymi za napisaną opinią, które pozwalają nawiązać dyskusję na dany temat.
  • Opisanie faktycznych (a nie wymyślonych) danych gry i wygłoszenie na ich temat swojego zdania np. "W ostatnim tygodniu było 700 kont a nie tak dawno było jeszcze około 900, moim zdaniem gra nie ma się zbyt dobrze jeśli ilość kont maleje"
  • Zakładanie tematów z pytaniami jeśli coś jest niejasne, lub jeżeli podejrzewasz że wprowadzona zmiana to byćmoże błąd lub efekt niedopatrzenia / niedopracowania, poparte argumentami dlaczego sądzisz tak a nie innaczej.
  • Zakładanie i pisanie postów z różnych kont przez jedną osobę w celach innych niż wygłaszanie opini jako różni gracze, np wystawianie wojownika na licytację itp.

§ 4. Błędy w grze

 • 4.1. Gdy gracz znajdzie błąd w grze zobowiązany jest zgłosić go w dziale Błędów na forum, lub w formularzu do zgłaszania błędów, szczególnie w przypadku błędów, które mogą sprawić że gracz odniesie bardzo duże korzyści w krótkim czasie i z premedytacją wykorzysta ten błąd - ukarany zostanie adekwatnie do sytuacji i winy.

§ 5. Punkty zasług oraz dotacje

 • 5.1. Punkty zasług są punktami przyznawanymi za wszelkiego rodzaju pomoc w rozwijaniu gry, nie są uznawane jako towar.
 • 5.2. Przekazanie nawet dużej ilości pieniędzy na rzecz rozwoju gry nie zapewnia specjalnego traktowania przez moderatorów czy administrację, jeśli dany gracz nie będzie stosował się do regulaminu.
 • 5.3. Jeśli konto zostanie zablokowane bądź usunięte przelane na rozwój gry pieniądze nie są zwracane.
 • 5.4. Przekazanie dotacji na rzeczy gry nie może być przyczyną rozczeniowości gracza odnośnie wprowadzania konkretnych aktualizacji, funkcjonalności itp. Dotacje przekazywane na grę są wykorzystywane zarówno na utrzymanie serwera, funkcje administratorów jak i na rozwijanie nowych funkcjonalności.
 • 5.5 Reklamacje można zgłaszać na forum gry w następującym dziale: https://heroarena.pl/forum/viewforum.php?id=32 lub kontaktując się na adres email kontaktowy podany na głównej stronie . Reklamacje są rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od ich przyjęcia.

§ 6. Pozostałe zasady

 • 6.1. Próba zalogowania się na konto którejkolwiek osoby z administracji, karana jest banem na wszystkie konta gracza, bez możliwości odbanowania.
 • 6.2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z konieczności przestrzegania go.
 • 6.3. Nie obowiązuje zasada "Czego nie ma w regulaminie jest dozwolone". Jesteśmy wyrozumiali jednak jeśli naprawdę będziesz działać na szkodę gry lub innych graczy, Twoje konto zostanie ukarane. Mamy nadzieję, że ten punkt nie będzie musiał być nigdy zastosowany ;)
 • 6.4. Gra jest cały czas rozwijana. W przypadku wystąpienia błędu, którego skutkiem są straty na kontach graczy gra nie gwarantuje zwrotu straconych rzeczy lub rekompensaty za nie, jednak w większości przypadków jest możliwe przywrócenie stanu gry z przed wystąpienia błędu lub rekompensata w postaci innych wirtualnych dóbr.
 • 6.5. Serwis Hero Arena zastrzega sobie prawo do całkowitego wyłączenia/zamknięcia gry bez podania konkretnej przyczyny w terminie miesiąca od ostatniej przekazanej dotacji na utrzymanie gry. Serwis Hero Arena nie ma obowiązku zwrotu dotacji przekazanych na rzecz gry.
 • 6.6. Słowa od autorów: Serwis Hero Arena służy w głównej mierze do umilania czasu osobom, które zarejestrowały konto. Gra ma na celu dostarczenie rozrywki i zdrowej rywalizacji. Rejestrując konto i rozpoczynając rozgrywkę gracz godzi się na aktualny stan gry i nie powinien mieć żadnych roszczeń odnośnie wprowadzania nowych funkcjonalności i aktualizacje w grze. Wszelkie występujące błędy administracja deklaruje się naprawić tak szybko jak to możliwe. Administracja nie zobowiązuje się do regularnego, cyklicznego wprowadzania zmian i nowych funkcjonalności do gry. Brak wprowadzenia aktualizacji w danym dniu / tygodniu / miesiącu nie może być przyczyną do publicznego oczerniania gry / administracji (nie mylić ze zwykłym stwierdzaniem faktów).

§ 7. Prawa autorskie i akceptacja Ciasteczek

 • 7.1. Właścicielem serwisu jest firma Artur Rychcik Netshow.pl ©. NIP: 5711709563. Strona internetowa: https://netshow.pl . Adres emailowy: kontakt@netshow.pl.
 • 7.2. Marka "Dragon Ball", oryginalne postacie zaczerpnięte z anime i z mangi są własnością Toei Animation Europe SAS, oraz Akiry Toriyamy. Pozostałe postacie występujące w grze są tworzone przez społeczność gry oraz zagranicznych twórców, których lista jest umieszczona na stronie autorów.
 • © BIRD STUDIO/SHUEISHA, TOEI ANIMATION. Film©1989 TOEI ANIMATION CO., LTD. Licensed by FUNimation® Productions, Ltd. All Rights Reserved. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super and all logos, character names and distinctive likenesses thereof are trademarks of SHUEISHA, INC. Rest of characters are created by community and other artist, the list of which is placed on the authors site.
 • 7.3. Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Każdy gracz w momencie rejestracji potwierdzając akceptację regulaminu potwierdza także zgodę na zapis i odczyt cookies według ustawień przeglądarki.

§ 8. Dane Osobowe

 • 8.1. Wszystkie dane osobowe zawarte w grze otrzymaliśmy od użytkownika podczas zakładania konta. Adresy IP są zapisywane podczas każdego logowania do serwisu. Właścicielem konta jest osoba rejestrująca dane konto. Właściciel konta ma wgląd we wszystkie dane osobowe powiązane z jego kontem.
 • 8.2. Serwis gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe o użytkowniku: login, historię zmiany loginów, adres email, hasło do konta, adres IP rejestracji i logowań.

  Dane osobowe przetwarzane są przez grę w celu:
  - Utworzenia konta w grze i możliwości korzystania z serwisu
  - Umożliwienia komunikacji między graczami
  - Możliwości rozwiązania sporów między graczami
  - Działaniu systemu anty-botowego
  - Wykrywaniu oszustw wśród graczy
 • 8.3. Dostęp do danych osobowych jest udostępniony firmie OVH Sp. z o.o. (właściciel serwerowni, w której znajduje się serwer główny gry oraz baza danych). Ponadto sam adres IP odwiedzających jest udostępniany firmom Google Analytics oraz Facebook, Inc. w celu analizy ruchu na stronie internetowej. Adres IP nie jest wtedy identyfikowany z danym kontem ani osobą. W związku z tym Adresy IP będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz Facebook, Inc. w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 • 8.4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu usunięcia konta lub do momentu zamknięcia serwisu. Wszystkie dane są przechowywane na serwerach firmy OVH Sp. z o.o.
 • 8.5. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie są przetwarzane aby profilować daną osobę. Serwis jest wolny od profilowanych reklam.
 • 8.6. Serwis nie odpowiada za dane osobowe wysyłane przez graczy poprzez system wiadomości grze, chat, stowarzyszenia, forum, ogłoszenia stowarzyszeń i profil.
 • 8.7. Użytkownik ma prawo do dostępu i wglądu w swoje dane. Plik zawierający wszystkie przetrzymywane dane osobowe można pobrać w zakładce Profil > Edycja. Użytkownik ma również prawo do bycia zapomnianym - w tym celu należy wysłać zgłoszenie o usunięcie konta do Administracji. Po weryfikacji wszystkie dane osobowe wyszczególnione w punkcie 8.2 zostaną usunięte.Polityka Prywatności 2018-05-24

Gry w przeglšdarce RPG online - najlepsze internetowe gry online, gry przeglšdarkowe i MMORPG | Toplista i-rpg.pl

Toplista MMORPG Gry MMORPG Ranking Gier